Kā braukt pāri upei


Mašīnu, lūdzu, novietot tā, lai var brīvi piekļūt tiltiņam.

Pie upes ir uzstādīta video kamera.